Đồng chí Vũ Ngọc Trì, Phó bí thư thường trực huyện uỷ, chủ tịch HĐND huyện kiểm tra tiến độ xây dựng NTM tại xã Minh Hưng

Đồng chí Vũ Ngọc Trì, Phó bí thư thường trực huyện uỷ, chủ tịch HĐND huyện kiểm tra tiến độ xây dựng NTM tại xã Minh Hưng

Sáng ngày 26/12, đồng chí Vũ Ngọc Trì, Phó bí thư thường trực huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện đã đi kiểm tra tiến độ xây dựng NTM tại xã Minh Hưng. Cùng đi có đồng chí Bùi Thị Ngoạn, Uỷ viên ban thường vụ huyện uỷ, Trưởng ban dân vận huyện uỷ.
Bình Định đổi mới sau "tam nông"

Bình Định đổi mới sau "tam nông"

Sau 10 năm thực hiện, Nghị quyết Trung ương 7 (khoá X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đã mang lại một diện mạo mới với nhiều khởi sắc cho người dân xã Bình Định (Kiến Xương). Trong những thành tựu chung ấy, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) thực sự là một cú hích mạnh ...
Xã An Bình phấn đấu về đích NTM trong năm 2018

Xã An Bình phấn đấu về đích NTM trong năm 2018

Tính đến nay, xã An Bình đã đạt 11/19 tiêu chí trong bộ tiêu chí về NTM. Là 1 trong 4 xã đăng ký về đích NTM của huyện trong năm 2018, hiện nay xã An Bình đang tập trung hoàn thiện các tiểu mục của các tiêu chí như Giao thông; Thuỷ Lợi; Cơ sở vật chất văn hoá; Môi trường; Hộ nghèo; Thu nhập và y tế…
Ban chỉ đạo xây dựng NTM huyện Kiến Xương nghe cáo kết quả xây dựng NTM của huyện và các xã chưa về đích NTM

Ban chỉ đạo xây dựng NTM huyện Kiến Xương nghe cáo kết quả xây dựng NTM của huyện và các xã chưa về đích NTM

Chiều ngày 24/8, Ban chỉ đạo xây dựng NTM huyện Kiến Xương đã tổ chức Hội nghị nghe báo cáo kết quả xây dựng NTM của huyện và các xã chưa về đích NTM, kế hoạch lộ trình và giải pháp thực hiện các tiêu chí của huyện và xã trong thời gian tới. Đồng chí Hà Công Toàn, Uỷ viên Ban thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ ...
Năm 2018 huyện Kiến Xương có 2 xã Minh Tân và Hoà Bình đăng ký về đích NTM

Năm 2018 huyện Kiến Xương có 2 xã Minh Tân và Hoà Bình đăng ký về đích NTM

Trong năm 2018 toàn huyện Kiến Xương có 2 địa phương đăng ký về đích NTM bao gồm xã Minh Tân và xã Hoà Bình. Trong đó, xã Minh Tân đã được đoàn thẩm định NTM của tỉnh thẩm định năm 2016 nhưng do nợ xây dựng cơ bản NTM lớn hơn 1 tỷ đồng nên không được công nhận đạt chuẩn năm 2016. Đối với xã Hoà ...